• Artikel 23 Rechtsvordering (23 Rv)

    Beslissing op alle onderdelen

    1. De rechter beslist over al hetgeen partijen hebben gevorderd of verzocht.