• Artikel 161 Rechtsvordering (161 Rv)

    Dwingend bewijs strafvonnis

    1. Een in kracht van gewijsde gegaan, op tegenspraak gewezen vonnis waarbij de Nederlandse strafrechter bewezen heeft verklaard dat iemand een feit heeft begaan, levert dwingend bewijs op van dat feit.