• Artikel 219 Rechtsvordering (219 Rv)

  Inhoud conclusie

  1. De conclusie vermeldt:
   1. de voornaam, de naam en de woonplaats van degene die de vordering instelt;
   2. de vordering en de gronden waarop zij berust;
   3. in zaken waarin partijen niet in persoon kunnen procederen, de naam van degene die als advocaat wordt gesteld.
  2. De in het eerste lid aangeduide gegevens worden vermeld op straffe van nietigheid. Artikel 122 is van overeenkomstige toepassing.