• Artikel 72 Rechtsvordering (72 Rv)

    Absoluut onbevoegd

    1. Indien een zaak niet behoort tot de absolute bevoegdheid van de rechter, verklaart deze zich, zo nodig ambtshalve, onbevoegd.