• Artikel 355 Rechtsvordering (355 Rv)

    Beroep van een tussenvonnis

    1. In geval van beroep van een tussenvonnis verwijst de rechter in beroep, wanneer hij het vonnis bekrachtigt, de zaak naar de rechter in eerste aanleg om op de hoofdzaak te worden beslist.