• Artikel 2 Rechtsvordering (2 Rv)

    Rechtsmacht Nederlandse rechter dagvaardingszaak

    1. In zaken die bij dagvaarding moeten worden ingeleid, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht indien de gedaagde in Nederland zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft.