• Artikel 223 Rechtsvordering (223 Rv)

    Voorlopige voorziening

    1. Tijdens een aanhangig geding kan iedere partij vorderen dat de rechter een voorlopige voorziening zal treffen voor de duur van het geding.
    2. Deze vordering moet samenhangen met de hoofdvordering.