• Artikel 172 Rechtsvordering (172 Rv)

    Voorgebracht door openbare macht

    1. De rechter kan bevelen, dat de op een oproeping bij exploot niet ter terechtzitting verschenen getuige door de openbare macht voor hem wordt gebracht op een door hem te bepalen dag en uur om aan zijn verplichting te voldoen.