• Artikel 26 Rechtsvordering (26 Rv)

    Niet weigeren

    1. De rechter mag niet weigeren te beslissen.