• Artikel 13 Rechtsvordering (13 Rv)

    Voorlopige maatregelen

    1. De bevoegdheid van de Nederlandse rechter tot het treffen van bewarende of voorlopige maatregelen kan niet worden betwist op de enkele grond dat hij met betrekking tot de zaak ten principale geen rechtsmacht heeft.