• Artikel 169 Rechtsvordering (169 Rv)

    Verzoek verkorting of verlenging van de termijnen

    1. Indien een partij verkorting of verlenging van de termijnen, bedoeld in de artikelen 166 en 168, verzoekt, wordt op dit verzoek na verhoor of behoorlijke oproeping van de wederpartij beslist. Tegen de beslissing staat geen hogere voorziening open.