• Artikel 399 Rechtsvordering (399 Rv)

    Geen cassatie

    1. Het beroep staat niet open voor hem die zijn bezwaren kan doen herstellen door dezelfde rechter bij wie de zaak heeft gediend.