• Artikel 267 Rechtsvordering (267 Rv)

    Afwezigheid of vermissing

    1. In zaken van afwezigheid of vermissing is bevoegd de rechter van de verlaten woonplaats van de afwezige of vermiste. Ten aanzien van de vaststelling van overlijden is bevoegd de rechter te 's-Gravenhage.