• Artikel 419 Rechtsvordering (419 Rv)

    Onderzoek Hoge Raad

    1. De Hoge Raad bepaalt zich bij zijn onderzoek tot de middelen waarop het beroep steunt.
    2. De feitelijke grondslag der middelen kan alleen worden gevonden in de bestreden uitspraak en in de stukken van het geding.
    3. De Hoge Raad is gebonden aan hetgeen in de bestreden uitspraak omtrent de feiten is vastgesteld.
    4. De Hoge Raad geeft omtrent de kosten van het geding zodanige uitspraak als hij vermeent te behoren.