• Artikel 289 Rechtsvordering (289 Rv)

    Proceskosten

    1. De eindbeschikking kan tevens een veroordeling in de proceskosten inhouden. Artikel 244 is van toepassing.