• Artikel 240 Rechtsvordering (240 Rv)

    Kosten ambtshandelingen

    1. Kosten terzake van ambtshandelingen, verricht door gerechtsdeurwaarders, worden berekend overeenkomstig bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde tarieven.