• Artikel 265 Rechtsvordering (265 Rv)

    Minderjarigen

    1. In zaken betreffende minderjarigen is bevoegd de rechter van de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats in Nederland, van het werkelijk verblijf van de minderjarige.