• Artikel 211 Rechtsvordering (211 Rv)

    Vordering tot oproeping

    1. Indien de vordering tot oproeping in vrijwaring niet tijdig is gedaan, wordt zonder uitstel in de hoofdzaak voortgeprocedeerd.