• Artikel 404 Rechtsvordering (404 Rv)

    Schorsende kracht

    1. Buiten de gevallen, waarin de rechter de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, heeft het beroep in cassatie schorsende kracht.