• Artikel 291 Rechtsvordering (291 Rv)

    Verzending van processtukken

    1. De verzending van processtukken en van mededelingen aan de verzoeker en belanghebbenden, geschiedt op de wijze als in de derde afdeling van deze titel voor oproepingen bepaald.