• Artikel 418 Rechtsvordering (418 Rv)

    Conclusie procureur-generaal

    1. Na de pleidooien, of nadat partijen recht op de stukken hebben verzocht, neemt de procureur-generaal bij de Hoge Raad conclusie, hetzij onmiddellijk, hetzij op een daartoe te bepalen dag.