• Artikel 258 Rechtsvordering (258 Rv)

    Ambtshalve uitvoerbaar bij voorraad

    1. De voorzieningenrechter kan zijn vonnis ook ambtshalve uitvoerbaar bij voorraad verklaren.