• Artikel 274 Rechtsvordering (274 Rv)

    Vermelden dag van verzending

    1. Oproepingen die bij brief geschieden, vermelden de dag van de verzending. Deze vermelding geschiedt niet slechts op de envelop.