• Artikel 347 Rechtsvordering (347 Rv)

    Conclusie van eis en conclusie van antwoord

    1. In hoger beroep worden een conclusie van eis en een conclusie van antwoord genomen.
    2. Vervallen.
    3. Niettemin zal ingeval van incidenteel beroep of indien door den verweerder eene exceptie tegen het principaal beroep wordt aangevoerd, den appellant, op zijn verlangen, een termijn verleend worden om het incidenteel beroep of de voorgestelde exceptie bij conclusie te beantwoorden.