• Artikel 174 Rechtsvordering (174 Rv)

    Verhoor woonplaats getuige

    1. Indien een getuige te ver verwijderd woont, kan de rechter het verhoor opdragen aan de rechter van gelijke rang van de woonplaats van de getuige.
    2. Het eerste lid is niet van toepassing indien het een partij betreft die als getuige wordt gehoord.