• Artikel 32 Rechtsvordering (32 Rv)

    Aanvulling

    1. De rechter vult te allen tijde op verzoek van een partij zijn vonnis, arrest of beschikking aan indien hij heeft verzuimd te beslissen over een onderdeel van het gevorderde of verzochte. De rechter gaat niet tot de aanvulling over dan na partijen in de gelegenheid te hebben gesteld zich daarover uit te laten.
    2. Artikel 31, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
    3. Tegen de weigering van de aanvulling staat geen voorziening open.