• Artikel 257 Rechtsvordering (257 Rv)

    Geen nadeel

    1. De beslissingen bij voorraad brengen geen nadeel toe aan de zaak ten principale.