• Artikel 11 Rechtsvordering (11 Rv)

    Verweer geen rechtsmacht

    1. Het verweer dat de Nederlandse rechter geen rechtsmacht heeft, wordt in zaken die bij dagvaarding moeten worden ingeleid op straffe van verval van het recht daartoe gevoerd vóór alle weren ten gronde.