• Artikel 92 Rechtsvordering (92 Rv)

    Bij gewone brief

    1. Indien de griffier aan partijen stukken toezendt, geschiedt dit, tenzij de rechter anders bepaalt, bij gewone brief.