• Artikel 385 Rechtsvordering (385 Rv)

    Eisen dagvaarding

    1. Het geding wordt ingeleid met een dagvaarding die voldoet aan de eisen van artikel 111 en wordt verder gevoerd op de wijze als in de tweede titel is bepaald.