• Artikel 95 Rechtsvordering (95 Rv)

    Wijziging van de eis

    1. Voor de toepassing van de artikelen 93 en 94 wordt mede gelet op een wijziging van de eis.