• Artikel 124 Rechtsvordering (124 Rv)

    Ten onrechte stellen advocaat

    1. Indien de eiser ten onrechte advocaat heeft gesteld, wordt de zaak voortgezet met inachtneming van de voorschriften voor zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen.