• Artikel 273 Rechtsvordering (273 Rv)

    Oproeping rechterlijke autoriteit

    1. De oproeping van een rechterlijke autoriteit, het openbaar ministerie of de raad voor de kinderbescherming geschiedt door de griffier bij gewone brief.