• Artikel 334 Rechtsvordering (334 Rv)

    Na berusting geen hoger beroep

    1. Elke partij welke zal berust hebben in een vonnis, kan niet meer ontvankelijk zijn om daarvan te komen in hooger beroep.