• Artikel 391 Rechtsvordering (391 Rv)

    Overeenkomstige toepassing bewijsrecht

    1. De artikelen 382 tot en met 384 en 386 tot en met 389 zijn van overeenkomstige toepassing. Overigens wordt het verzoek tot herroeping behandeld op de wijze als in de derde titel is bepaald.