• Artikel 271 Rechtsvordering (271 Rv)

    Oproeping van verzoekers

    1. De oproeping van verzoekers of van in de procedure verschenen belanghebbenden geschiedt door de griffier bij gewone brief, tenzij de rechter anders bepaalt.