• Artikel 426a Rechtsvordering (426a Rv)

    Verzoekschrift

    1. Het beroep in cassatie wordt aangebracht bij een verzoekschrift, dat wordt getekend door een advocaat bij de Hoge Raad en ingediend bij deszelfs griffie.
    2. Het verzoekschrift behelst de omschrijving van de middelen waarop het beroep steunt.