• Artikel 269 Rechtsvordering (269 Rv)

    Rechtbank Den Haag

    1. Wijzen de artikelen 262 tot en met 268 geen bevoegde rechter aan, dan is de rechter te 's-Gravenhage bevoegd.