• Artikel 214 Rechtsvordering (214 Rv)

    Eenvoudige vrijwaring

    1. In zaken van eenvoudige vrijwaring mag de waarborg zich in de hoofdzaak slechts voegen zonder de zaak van de gewaarborgde over te nemen.