• Artikel 167 Rechtsvordering (167 Rv)

    Aanwezigheid getuigenverhoor

    1. De rechter kan bepalen dat partijen bij de getuigenverhoren in persoon aanwezig moeten zijn.