• Artikel 427 Rechtsvordering (427 Rv)

    Verweerschrift

    1. Bij het verweerschrift kan de verweerder, ondanks het verstrijken van de in artikel 426 gestelde termijnen en ondanks berusting, van zijn zijde in cassatie komen.
    2. Artikel 426a, tweede lid, en artikel 410, derde lid, zijn van toepassing.