• Artikel 259 Rechtsvordering (259 Rv)

    Verzet

    1. Het verzet moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter. Artikel 255, eerste lid, is niet van toepassing.