• Artikel 356 Rechtsvordering (356 Rv)

    Beslissing in hoofdzaak

    1. Wanneer de rechter in hoger beroep een tussenvonnis vernietigt, kan hij de zaak aan zich houden om in hoger beroep op de hoofdzaak te beslissen.