• Artikel 152 Rechtsvordering (152 Rv)

    Bewijslevering

    1. Bewijs kan worden geleverd door alle middelen, tenzij de wet anders bepaalt.
    2. De waardering van het bewijs is aan het oordeel van de rechter overgelaten, tenzij de wet anders bepaalt.