• Artikel 423 Rechtsvordering (423 Rv)

    Verwijzen naar een andere rechter

    1. De Hoge Raad kan, in stede van het geding te verwijzen naar de rechter, wiens uitspraak vernietigd is, het verwijzen naar een andere rechter en wel:
      1. wanneer de vernietigde uitspraak was gewezen door een rechtbank, naar het gerechtshof van het ressort;
      2. wanneer de vernietigde uitspraak was gewezen door een gerechtshof, naar een ander gerechtshof.