• Artikel 204 Rechtsvordering (204 Rv)

    Toegewezen verzoek

    1. Indien de rechter het verzoek toestaat, bepaalt hij tevens de uiterste dag waarop de verzoeker een afschrift van het verzoekschrift, indien dit nog niet is toegezonden, en van de beschikking aan de wederpartij, zo die bekend is, moet doen toekomen.
    2. Voor zover het verzoek wordt toegewezen, is geen hogere voorziening toegelaten.