• Artikel 30 Rechtsvordering (30 Rv)

    Gronden

    1. Vonnissen, arresten en beschikkingen houden de gronden in waarop zij rusten, tenzij uit de wet anders voortvloeit.