• Artikel 216 Rechtsvordering (216 Rv)

    Procederen

    1. Hij die ter zake van vrijwaring is gedagvaard, moet procederen voor de rechter waar de hoofdzaak aanhangig is, zelfs indien hij ontkent waarborg te zijn.