• Artikel 331 Rechtsvordering (331 Rv)

    Uitspraak gerechtshof

    1. Voor het geregtshof gelden, bij deze regtsgedingen, de voorschriften, ten aanzien van het regtsgeding in eersten aanleg.
    2. Het gerechtshof doet uitspraak in eerste aanleg, tevens in hoogste ressort.