• Artikel 261 Rechtsvordering (261 Rv)

  Verzoekschrift

  1. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, is deze titel van toepassing op alle zaken die met een verzoekschrift moeten worden ingeleid, alsmede op zaken waarin de rechter ambtshalve een beschikking geeft.
  2. Met een verzoekschrift worden ingeleid de zaken ten aanzien waarvan dit uit de wet voortvloeit.

  Toelichting

  Wat is een verzoekschrift?

  Een verzoekschrift is een juridisch document waarmee een verzoekschriftprocedure kan worden gestart. Verzoekschriftprocedures komen voornamelijk voor op het gebied van het persoon- en familierecht (zoals echtscheiding en gezag over minderjarigen), faillissementsrecht en arbeidsrecht. De wederpartij kan op een verzoekschrift reageren in de vorm van een verweerschrift. Het verzoekschrift wordt geregeld in artikel 261 Rv.